Social Climate Tech News

Thu 17 2022
Image

Eerste kaart van wereldwijde stortplaatsen die methaan afgeven

by bernt & torsten

Methaan is een van de belangrijkste broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken, naast koolstofdioxide. Het identificeren van alle stortplaatsen waar methaan vrijkomt, kan nuttig zijn bij het verminderen van emissies.

Daarom koos Innovation Origins voor dit bericht. Global Methane Hub, SRON en GHGSat brengen ‘s werelds grootste methaanuitstotende stortplaatsen in kaart.

De kaart bevat er ongeveer honderd. De kaart wordt gepresenteerd op de klimaattop in Egypte, schrijft SRON in een persbericht. Afvalbeheer is verantwoordelijk voor 18% van de wereldwijde methaanemissies.

Een groot deel van deze emissies is afkomstig van een klein aantal grote stortplaatsen, waardoor ze belangrijke mitigatiedoelstellingen zijn. Global Methane Hub, SRON en GHGSat bundelen nu hun krachten om een wereldprimeur initiatief te lanceren om stortplaatsen over de hele wereld te karakteriseren, bestuderen en monitoren.

Het doel is om het begrip van deze plaatsen te verbeteren en een dialoog en inzet voor doelgerichte actie op lokaal niveau op gang te brengen. Het eerste resultaat van dit initiatief, een wereldwijde kaart waarop te zien is waar meer dan honderd methaanuitstotende stortplaatsen zich bevinden, zal op COP27 worden gepresenteerd.

Een belangrijke stap in het ontwikkelen van de juiste strategieën om ze te mitigeren.” De sleutel tot een klimaatneutraal Europa ligt bij lokale overheden – De oorsprong van innovatie Honderd Europese steden willen al in 2030 klimaatneutraal zijn.

Zij zijn door de EU geselecteerd voor de missie Steden. De EU heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. 1,5 miljoen auto’s Een publicatie uit 2022 onder leiding van SRON toonde aan dat door TROPOMI- en GHGSat-satellietgegevens te combineren, emissies van grote stortplaatsen kunnen worden gedetecteerd en bekend.

De wereldwijde dekking van TROPOMI wordt gebruikt om hotspots voor emissies over de hele wereld te vinden, waarna de gerichte waarnemingen met hoge resolutie van GHGSat worden gebruikt om emissies van individuele stortplaatsen binnen deze hotspots te vinden.

De studie omvatte vier stortplaatsen, waaronder een in Buenos Aires waarvan de uitstoot een klimaatimpact had die gelijk was aan die van 1,5 miljoen auto’s. Nu breiden SRON en GHGSat hun samenwerking uit in een nieuw project dat wordt gefinancierd door de Global Methane Hub.

Share:

Leave A Comment