Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Utbildningskurs: E-kursen för klimat förändrings förhandlingar och hälsa

Kursen tar upp kopplingarna mellan klimatförändringar och hälsa och syftar till att svara på viktiga frågor, såsom det aktuella läget för klimat förändrings förhandlingarna på internationell nivå när det gäller hälsa, och hur klimatförändringarna påverkar människors hälsa.

Kursen är gratis och öppen för alla och kompletteras av två webb seminarier om klimat förändrings förhandlingar och hälsa, som äger rum den 17 och 18 oktober.

Du kan anmäla dig här

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att kunna:

  • Förklara hur klimatförändringar påverkar hälsan;
  • Erkänna den internationella klimat förändrings politiken;
  • Identifiera parterna och grupperna av parter till UNFCCC, Kyotoprotokollet och Parisavtalet, inklusive deras respektive åtaganden och förhandlingspositioner;
  • Beskriv resultatet av tidigare förhandlingssessioner;
  • Diskutera nyckelfrågorna i de pågående internationella klimat förändrings förhandlingarna, särskilt när det gäller främjande av hälsoprioriteringar och integrering av hälsa i all politik.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: