Social Climate Tech News

Mon 17 2022
Image

Tyskland vänder sig till kol

by bernt & torsten

Tyskland har lovat att avvänja sig från kol till 2030. Men Rysslands invasion av Ukraina, och den efterföljande avstängningen av rysk gastillförsel till Europa, har fått landet att öka sin användning av kol. Det kan också innebära slutet för Lützerath, en tysk bondby som ligger ovanpå en stor kolfyndighet som den tyska regeringen hoppas kunna bryta.

Demonstranter i Lützerath – miljöaktivister, medelklassinvånare från närliggande städer och ett religiöst samfund som nyligen bar ett kors runt byn – säger att de är utmattade men planerar att fortsätta slåss. Energiexperter menar att Lützeraths kol är onödigt för landets energiförsörjning.

Tyskarna har traditionellt sett stött ren energi. Ändå har det varit en liten offentlig motreaktion mot att förstöra byn, och många tyskar verkar ha accepterat att kol kommer att vara en viktig del av deras energiframtid på kort sikt. Sedan krisen började har koleldad elproduktion i Tyskland ökat med nästan 5 procent, vilket står för nästan all el som produceras i Tyskland.

Share:

Leave A Comment