Press "Enter" to skip to content

Kursus: E-kursus for klimaforhandlinger og sundhed

Kurset omhandler forbindelserne mellem klimaændringer og sundhed og har til formål at besvare vigtige spørgsmål, såsom den aktuelle tilstand af klimaændringsforhandlinger på internationalt plan vedrørende sundhed, og hvordan klimaændringer påvirker menneskers sundhed.

Kurset er gratis og åbent for alle og suppleres af to webinarer om klimaforhandlinger og sundhed, som finder sted den 17. og 18. oktober.

Du kan tilmelde dig her

Efter afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

  • Forklar, hvordan klimaændringer påvirker sundheden;
  • Anerkendelse af internationale klimaændringspolitikker;
  • identificere parterne og grupper af parter i UNFCCC, Kyotoprotokollen og Parisaftalen, herunder deres respektive forpligtelser og forhandlingspositioner
  • Beskrive resultatet af tidligere forhandlingsmøder
  • Drøfte de centrale spørgsmål i de igangværende internationale forhandlinger om klimaændringer, navnlig med hensyn til fremme af sundhedsprioriteter og integration af sundhed i alle politikker.

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: