Drücken Sie „Enter“, um den Inhalte zu überspringen

De mest använda energikällorna i Europa

En stor del av Europa har satt upp som mål att byta från kraftigt förorenande fossila bränslen till förnybara energikällor.

Statista's diagram visar en ögonblicksbild av energilandskapet i Europa just nu, med hjälp av data från BP:s senaste årsrapport. Det avslöjar att även om det finns en viss variation i energityper över hela blocket, utgör fossila bränslen fortfarande lejonparten av de energikällor som kontinenten är mest beroende av. Undantag från regeln inkluderar Frankrike, som utmärker sig för sin kärnkraftsanvändning, och Danmark, som till övervägande del är beroende av förnybar energi – mest vindkraft.

Island, Norge och Sverige är de enda länderna i Europa som förlitar sig mest på vattenkraft. Även om detta också är en typ av förnybar energi, ger BP den en egen underkategori på grund av miljöpåverkan från storskaliga vattenkraftprojekt. På Island och Norge utgör vattenkraften mer än 60 procent av ländernas energiförsörjning.

Infografik: Die meistgenutzten Energieträger in Europa | Statista Weitere Infografiken finden Sie bei Statista

Gib den ersten Kommentar ab

Leave a Reply

%d bloggers like this: