Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

”Dark Data” lämnar ett enormt koldioxidavtryck, och vi måste göra något åt ​​det

Mer än hälften av de digitala dataföretag som genererar samlas in, bearbetas och lagras för engångsändamål. Ofta återanvänds den aldrig. Det här kan vara dina flera nästan identiska bilder på Google Foton eller iCloud, ett företags föråldrade kalkylblad som aldrig kommer att användas igen, eller data från internet of things-sensorer som inte har något syfte.

Denna ”dark data” är förankrad till den verkliga världen av den energi den kräver. Även data som lagras och aldrig används igen tar utrymme på servrar – vanligtvis enorma datorbanker i lager. De där datorerna och de där lagren använder alla mycket elektricitet.

Detta är en betydande energikostnad som döljs i de flesta organisationer. Att upprätthålla ett effektivt organisatoriskt minne är en utmaning, men till vilken kostnad för miljön?

I strävan mot nettonoll försöker många organisationer att minska sina koldioxidavtryck.

Vägledning har i allmänhet fokuserat på att minska traditionella källor till kolproduktion, genom mekanismer som koldioxidkompensation via tredje part (plantering av träd för att kompensera för utsläppen från att använda bensin, till exempel).

Ett digitalt koldioxidavtryck

Medan de flesta klimatförändrings aktivister är fokuserade på att begränsa utsläppen från fordons-, flyg- och energiindustrin, är behandlingen av digital data redan jämförbar med dessa sektorer och växer fortfarande.

År 2020 påstods digitaliseringen generera 4 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Produktionen av digital data ökar snabbt – i år förväntas världen generera 97 zettabyte (det vill säga 97 biljoner gigabyte) data. År 2025 kan det nästan fördubblas till 181 zettabyte.

Det är därför förvånande att lite politisk uppmärksamhet har lagts på att minska organisationers digitala koldioxidavtryck.

När vi pratar med människor om vårt arbete upptäcker vi att de ofta antar att digital data, och faktiskt digitaliseringsprocessen, är koldioxidneutral. Men det är inte nödvändigtvis fallet – vi har kontroll över dess koldioxidavtryck på gott och ont.

För att hjälpa till att minska detta fotavtryck har vi introducerat idén om ”digital dekarbonisering”. Med detta menar vi inte att man använder telefoner, datorer, sensorer och annan digital teknik för att minska en organisations koldioxidavtryck. Vi syftar snarare på att minska koldioxidavtrycket för digital data i sig.

Det är viktigt att inse att digitalisering inte i sig är en miljöfråga, men det finns enorma miljöpåverkan som beror på hur vi använder digitala processer i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen.

För att illustrera omfattningen av den mörka datasituationen har datacenter (som ansvarar för 2,5 procent av all koldioxidinducerad människa) ett större koldioxidavtryck än flygindustrin (2,1 procent).

För att sätta detta i ett sammanhang har vi skapat ett verktyg som kan hjälpa till att beräkna koldioxidkostnaden för data för en organisation.

Med våra beräkningar kan en typisk datadriven verksamhet som försäkring, detaljhandel eller bank, med 100 anställda, generera 2 983 gigabyte mörk data per dag. Om de skulle behålla dessa uppgifter i ett år, skulle dessa uppgifter ha ett liknande koldioxidavtryck som att flyga sex gånger från London till New York.

För närvarande producerar företag 1 300 000 000 gigabyte mörk data per dag – det är 3 023 255 flyg från London till New York.

Den snabba tillväxten av mörk data väcker betydande frågor om effektiviteten av nuvarande digitala metoder. I en studie som nyligen publicerades i Journal of Business Strategy identifierade vi sätt att hjälpa organisationer att återanvända digital data och lyfta fram vägar för organisationer att följa när de samlar in, bearbetar och lagrar ny digital data.

Vi hoppas att detta kan minska produktionen av mörk data och bidra till den digitala dekarboniseringsrörelsen, som vi alla kommer att behöva engagera oss i om nettonoll ska förverkligas.

Du kan till och med börja själv genom att bestämma vilka foton och videor du inte längre behöver. Varje fil som lagras på Apple iCloud eller Google Photos ökar ditt digitala koldioxidavtryck.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: