Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hur dimsamlare förser träd med vatten i Spanien

Eftersom sommarbränder fortsätter att ödelägga stora skogsområden i Spanien, Frankrike och Portugal, och torkan plågar Europa och Storbritannien, och lämnar tiotusentals hektar i riskzonen för ökenspridning, är vissa forskare upptagna med att samla dimma.

Det EU-stödda Life Nieblas-projektet (niebla är spanska för dimma) använder dimsamlare på Gran Canaria på Spaniens Kanarieöarna och Portugal för att förbättra förstört landskap och återplantera skog.

Dimsamlare – ark av plastnät som rests upp i vindens väg – finns redan men har aldrig använts effektivt, säger Vicenç Carabassa, projektets huvudforskare, som arbetar för Center for Ecological Research and Forestry Applications (Creaf), en offentlig forskningsinstitut vid det autonoma universitetet i Barcelona. När vinden blåser dimma genom nätet, samlas vattendroppar och faller ner i behållarna nedanför.

Vattendropparna från dimman kondenserar på trädens blanka, vaxartade löv. ”Systemet gör att plantor kan blomstra tills de är mogna nog att fånga vatten själva”, tillägger han. Laurisilva är subtropisk regnskog befolkad av vintergröna arter, men inte nödvändigtvis de välbekanta lagerträden som finns i parker och trädgårdar.

För att fungera väl behöver dimsamlare både dimma och vind, förhållanden som finns på Kanarieöarna och Portugal men mindre så i Medelhavet, där skogsbränder och ökenspridning är ett växande problem.

Förutom Kanarieöarna, där Creaf arbetar med den lokala myndigheten på Gran Canaria, det börsnoterade företaget Gesplan, som leder projektet, och flera andra forskningsinstitut och offentliga organisationer, kommer tekniken att testas i maritima områden runt Barcelona och El. Bruc kommun i norra Katalonien, som härjades av en massiv brand 2015.

På Gran Canaria är målet att fånga 215 000 liter dimma och daggvatten per år för att återbefolka 35 hektar (86 tunnland) med 20 000 lagerträd i Doramasskogen, ett område med hög risk för ökenspridning till följd av bränder. Återplanteringen kommer att genomföras med inhemska arter som är typiska för laurisilva, inklusive ljusbärsmyrten (Myrica faya), jordgubbsträdet (Arbutus unedo) och barbusano (Apollonias barbujana).

En annan enhet som testas tillsammans med dimuppsamlarna är ”kokongen”, en biologiskt nedbrytbar, munkformad behållare av återvunnen kartong som omger hålet där en planta planteras och som rymmer 25 liter vatten. Det ger vatten och skydd åt plantan, åtminstone under dess första år, vilket vanligtvis är det mest kritiska.

Ett lock minskar avdunstning från skålen, och kokongen skyddar plantorna från små växtätare. Kokongen begravs i marken och fylls till en början manuellt med vatten, därefter av regn och, på Kanarieöarna och Portugal, med vatten från dimsamlare.

Kokongarna har testats i Spanien, Italien och Grekland, där de planterades i olika jordar och klimat tillsammans med en kontrollgrupp som planterats på konventionellt sätt. Båda grupperna försågs med samma mängd vatten, och det fanns ingen ytterligare bevattning, med plantorna övervakade i över två år. Jämfört med konventionella planteringssystem ökade kokongerna graden av plantans överlevnad, särskilt under torra odlingsförhållanden.

Plantor planterade med kokonger visade en överlevnadsgrad nära 60 %, jämfört med 40 % för de planterade med konventionella metoder. Svaret från stenek (Quercus ilex), en inhemsk nyckelart, var särskilt positivt när det gäller överlevnad och tillväxthastighet.

Kokongen har utvecklats av det holländska företaget Land Life och används över hela världen, men Green Link-projektet, som drivs av Creaf och dess partners som en del av Life Nieblas-projektet, är fokuserat på en plantage med ekologisk mandel i Almería, som samt återplanteringsprogram i Valencia, Alicante, Katalonien, Italien och Grekland.

Med extremt väder som sannolikt kommer att leda till fler bränder hoppas man att dessa tekniker kommer att påskynda den decennier långa processen med återplantering av skog.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: