Press "Enter" to skip to content

EU begrænser tilskud til afbrænding af træer i henhold til direktivet om vedvarende energi

Europa-Parlamentet har opfordret til at stoppe offentlige tilskud til den miljøødelæggende praksis med at brænde træer til brændstof, men aktivister advarede om, at planerne risikerede at være “for lidt, for sent”.

Ved at stemme om et ændringsforslag til EU’s direktiv om vedvarende energi opfordrede MEP’erne til at “udfase” andelen af træer, der regnes som vedvarende energi i EU’s mål. Men de afveg fra at fastsætte datoer for at reducere afbrændingen af “primært brænde”. De afviste opfordringer til en fuldstændig udfasning af en form for energiproduktion, som forskere har advaret om frigiver mere kulstof i atmosfæren end afbrænding af gas eller kul.

EU ønsker at anvende vedvarende energi så hurtigt som muligt, da det søger at fremskynde den grønne omstilling og afslutte afhængigheden af russiske fossile brændstoffer. MEP’erne stemte for, at 45 % af EU’s energi skal komme fra vedvarende energikilder inden 2030.

Bag dette overordnede mål har Europas stræben efter bioenergi skabt stigende bekymring. Mere end 500 forskere opfordrede sidste år EU og verdens ledere til at sætte en stopper for subsidier til afbrænding.

Forskerne bemærker, at den store stigning i kulstofemissioner forårsaget af træfældning skaber en “kulstofgæld”, som verden ikke har tid til at tilbagebetale. “Træer er mere værdifulde levende end døde både for klimaet og for biodiversiteten,” skrev de.

Ved en længe ventet afstemning onsdag stemte parlamentsmedlemmerne for at afskaffe tilskud til “primær træbiomasse”, nemlig sunde, stående træer fældet til brændsel eller væltede træer. Træer, der fældes af hensyn til brandsikring eller trafiksikkerhed, kan fortsat få tilskud til vedvarende energi, fremgår det af Folketingets forslag.

Afstemningen skaber betingelserne for forhandlinger mellem MEP’erne og EU’s 27 nationale regeringer.

Ifølge Europa-Kommissionen brugte EU 13 mia. EUR (11 mia. GBP) i subsidier til bioenergi i 2020, hvilket er et fald fra 17 mia. EUR året før. Ngo’er siger, at de fleste af disse subsidier går til træfyrede kraftværker, men kunne målrettes bedre mod støtte til rene teknologier såsom varmepumper.

Afstemningen kommer i kølvandet på en undersøgelse, der viste, at træer i Østeuropas fredede skove blev fældet og omdannet til træpiller til opvarmning. Undersøgelsen, der blev foretaget af det amerikanske miljøundersøgelsesagentur i samarbejde med Greenpeace Rumænien, brugte kort, officielle data og feltarbejde til at spore rejsen for 120- til 130-årige træstammer fra deres gamle skove til en pelletfabrik, der forsyner kunder i Frankrig, Italien og Polen.

Ifølge VVM kommer ca. 40% af de registrerede træforsendelser, der forlader rumænske skove, fra beskyttede områder – mere end 7 m2 træ hvert år.

Kampagner udtrykte også skuffelse, da parlamentsmedlemmer afviste ændringsforslag om at udfase dyrkning af afgrøder til brændstof, hvilket aktivister siger lægger pres på fødevarepriserne i en tid med knaphed.

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: