Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

EU beperkt subsidies om bomen te verbranden in het kader van de richtlijn hernieuwbare energie

Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot het beëindigen van overheidssubsidies voor de milieuvernietigende praktijk van het verbranden van bomen voor brandstof, maar campagnevoerders waarschuwden dat de plannen “te weinig, te laat” dreigden te zijn.

Door te stemmen over een amendement op de EU-richtlijn hernieuwbare energie, riepen de ep-leden op tot het “geleidelijk afbouwen” van het aandeel bomen dat wordt geteld als hernieuwbare energie in de EU-doelstellingen. Maar ze weken af van het vaststellen van data om het verbranden van ‘primair brandhout’ te verminderen. Ze verwierpen oproepen voor een volledige uitfasering van een vorm van energieproductie waarvoor wetenschappers hebben gewaarschuwd dat er meer koolstof in de atmosfeer vrijkomt dan het verbranden van gas of steenkool.

De EU wil zo snel mogelijk hernieuwbare energie inzetten, omdat zij de groene transitie wil versnellen en een einde wil maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Ep-leden stemden ervoor dat 45% van de energie in de EU tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Achter dit overkoepelende doel heeft europa’s streven naar bio-energie geleid tot groeiende bezorgdheid. Meer dan 500 wetenschappers riepen de EU en wereldleiders vorig jaar op om een einde te maken aan de subsidies voor houtverbranding.

De onderzoekers merken op dat de grote toename van koolstofemissies veroorzaakt door het kappen van bomen een “koolstofschuld” creëert die de wereld geen tijd heeft om terug te betalen. “Bomen zijn waardevoller levend dan dood, zowel voor het klimaat als voor de biodiversiteit”, schreven ze.

In een langverwachte stemming op woensdag stemden de parlementsleden voor het afschaffen van subsidies voor “primaire houtachtige biomassa”, namelijk gezonde, staande bomen die zijn gekapt voor brandstof, of omgevallen bomen. Bomen die om brandveiligheids- of verkeersveiligheidsredenen worden gekapt, kunnen volgens het voorstel van het parlement blijven profiteren van subsidies voor hernieuwbare energie.

De stemming schept de voorwaarden voor onderhandelingen tussen europarlementariërs en de 27 nationale regeringen van de EU.

Volgens de Europese Commissie heeft de EU in 2020 13 miljard euro (11 miljard pond) aan subsidies voor bio-energie uitgegeven, tegen 17 miljard euro het jaar ervoor. Ngo’s zeggen dat de meeste van deze subsidies naar houtgestookte elektriciteitscentrales gaan, maar kunnen beter worden gericht op ondersteuning voor schone technologieën, zoals warmtepompen.

De stemming volgt op een onderzoek waarbij werd vastgesteld dat bomen in de beschermde bossen van Oost-Europa werden gekapt en omgezet in houtpellets voor verwarming. De studie, door het in de VS gevestigde Environmental Investigation Agency in samenwerking met Greenpeace Roemenië, gebruikte kaarten, officiële gegevens en veldwerk om de reis van 120- tot 130 jaar oude boomstammen van hun oude bossen naar een pelletfabriek te volgen die klanten in Frankrijk, Italië en Polen levert.

Volgens de EIA is ongeveer 40% van de geregistreerde houtzendingen die de Roemeense bossen verlaten afkomstig uit beschermde gebieden – meer dan 7 m2 hout per jaar.

Campagnes uitten ook teleurstelling toen parlementsleden amendementen verwierpen om de teelt van gewassen voor brandstof geleidelijk af te bouwen, wat volgens campagnevoerders druk uitoefent op de voedselprijzen in een tijd van schaarste.

Wees de eerste om reactie te geven

Leave a Reply

%d bloggers like this: