Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

det är över

Hur ska vi förändra vårt sätt att leva för att rädda klimatet?

Kan små modulära kärnkraftverk lösa problemet?

Även om klimat och energi är nära kopplade till varandra är de också fundamentalt olika vid denna tidpunkt. Om vi hade gott om tid skulle klimatfrågan i princip kunna handla om att byta till ett annat energislag.

Tre jättar

Vi närmar oss i praktiken en deadline där det trygga utrymmet för kommande generationer gradvis krymper. Insatserna är höga – Amazonas ekosystem, Arktis sommaris och metanmonstret i Sibiriens permafrost.Tre jättar, två på väg att gå sönder, en på väg att vakna.

För att undvika de värsta konsekvenserna av klimatkrisen måste vi minska våra utsläpp i en otrolig hastighet.Utsläppen ska halveras till 2030 – men tvärtom kommer de att öka.

I verkligheten, om du frågar en politiker i Global North vilka livsstilsförändringar vi måste genomföra för att minska utsläppen med fem till sex procent per år i genomsnitt för att nå målet om nettonollutsläpp till 2045.

Svaret blir nog något i den stilen – ”Om man med livsstilsförändringar menar att alla ska leva i en permanent covidsituation – vi ska inte resa någonstans i världen, vi ska göra så lite som möjligt, vi ska inte träffa varandra – då är jag emot livsstilsförändringar.”

Huruvida dessa livsstilsförändringar skulle leda till att vi når målen är alltså irrelevant.I detta tillvägagångssätt har målet blivit underordnat vår nuvarande livsstil.

”Nutidens tyranni”

Stephen M. Gardiner, en amerikansk professor i filosofi, kallar vårt förhållningssätt till klimatfrågan för ”samtidens tyranni”.Nuvarande generationer utnyttjar framtiden genom att tillskansa sig förmåner i dag men vältra över kostnaderna på kommande generationer.

Framtida generationer kan inte vinna dagens ledare några val.Men det är de som kommer att leva med konsekvenserna.

Gardiner menar att det är tekniskt möjligt för oss alla att minska våra utsläpp kraftfullt omedelbart.Problemet är inte att detta inte kan göras, problemet är att konsekvenserna är nästan outhärdliga.

Ändå kommer det en punkt någonstans när drastiska nedskärningar i vår nuvarande livsstil blir moraliskt motiverade eftersom konsekvenserna i framtiden kommer att bli fruktansvärt värre.

Håll om varandra.

Men vad är moralen värd i dag?Problemet är tvåfaldigt: Vi varken vill eller kan.

Vår andel av världens utsläpp kan tyckas försumbar.Men i snårskogen av historiska skulder, konsumtionsutsläpp som hamnar i andra länder och utsläpp per capita är det lätt att alltid peka på någon annan.

Det gör klimatfrågan till ett olösligt problem – alla länder har en krok på varandra.

Politiker kan vifta bort livsstilsförändringen utan att riskera något, och orsakerna är många: En civilisation byggd på konsumtion, ett splittrat världssamhälle, ett pågående krig, en eskalerande energikris, ett kraftigt intrång i människors frihet – allt är skäl att låta saker rulla på som de gjorde tidigare.

Föreställningen om modernitet är stark, att människan alltid kan kontrollera världen omkring sig och med hjälp av sin uppfinningsrikedom liksom trolla oss ur den förestående katastrofen.Ny teknik ska göra samhället oberoende av fossila bränslen, och magiskt tänkande löper fritt längs hela det politiska spektrumet.

Men ett intellektuellt ärligt sätt att beskriva utmaningen är det inte.Snarare tvärtom.

Ingen avgörande roll

Den kärnkraft som nu skymmer sikten över allt annat kan mycket väl vara det minst onda av flera onda ting.Politikernas ambition är förmodligen inte fel, och mer än en miljöaktivist beklagar tyst sin ståndpunkt om att tillåta kärnkraft.

Men nya reaktorer kommer inte att spela någon avgörande roll under det kommande, kritiska decenniet.De kommer inte att få oss att passera målet.Och ska vi inte klara målet – vore det inte hedervärt om någon formulerade det?

Saker och ting har förändrats med politikerna de säger att Vi måste bli helt fossilfria.Vi måste elektrifiera, vi måste fördubbla elanvändningen, sedan måste den elen vara ren.Därför ser de bara kärnkraften som det enda alternativet.

Hur ska det gå till?Ingen vet.De små modulära reaktorerna fanns ingenstans att se.Och när de väl är på plats kan det vara för sent.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: