Social Climate Tech News

Wed 10 08 2022
Image

Ungern underlättar avverkning i skyddade skogar för att hantera gaskrisen

by bernt & torsten

Ungern avstod från miljöbestämmelser som skyddar inhemska skogar från avverkning, vilket visar de allt mer extrema steg som regeringen är villig att ta för att förbereda sig för nästa vinters energibrist.

Uppgången i energipriserna efter Rysslands invasion av Ukraina har tvingat regeringen att delvis skrota en av premiärminister Viktor Orbans signaturpolitik, de generösa subventionerna på hushållens konsumtion. Ungern riskerar att få brist trots att Orban har de närmaste kopplingarna till Rysslands president Vladimir Putin bland EU-medlemmarna.

Ett nödfallsdekret från regeringen som publicerades sent på torsdagen underlättar avverkningen av inhemska trädarter – som inkluderar ek och bok – i skyddade skogar, samtidigt som andra restriktioner för skogshuggare lättar på. Regeringen har också instruerat skolor att kontrollera om de kan byta till ved från gas för uppvärmning.

Detaljpriset på ved steg med 18 % i juni jämfört med för ett år sedan, enligt det ungerska statistikkontoret. Det förväntas stiga ytterligare in på hösten när hushållen letar efter alternativ till dyr gasuppvärmning. Regeringen förbjöd export av ved förra veckan för att bibehålla tillgången.

Den senaste uppmjukningen av miljöreglerna kommer att göra Ungern mer sårbart för effekterna av klimatförändringar utan att ens ge ett kortsiktigt uppsving för energisäkerheten, säger Världsnaturfonden i ett uttalande.

Share: