Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Risk för mänsklig utrotning

Klimatforskare har i en analys varnat för att risken för global samhällskollaps eller mänsklig utrotning har varit ”farligt underutforskad”.

De kallar en sådan katastrof för ”klimatslutspelet”. Även om det hade en liten chans att inträffa, med tanke på osäkerheterna i framtida utsläpp och klimatsystemet, kunde katastrofala scenarier inte uteslutas, sa de.

”Att möta en framtid med accelererande klimatförändringar samtidigt som man är blind för värsta scenarier är i bästa fall naiv riskhantering och i värsta fall dödligt dumt”, sa forskarna och tillade att det fanns ”rikliga skäl” att misstänka att global uppvärmning skulle kunna resultera i en apokalyptisk katastrof .

Det internationella teamet av experter hävdar att världen måste börja förbereda sig för möjligheten av klimatslutspelet. ”Analysering av mekanismerna för dessa extrema konsekvenser kan hjälpa till att stimulera åtgärder, förbättra motståndskraften och informera om politik,” sa de

Utforskningar på 1980-talet av den nukleära vintern som skulle följa ett kärnvapenkrig stimulerade allmänhetens oro och nedrustningsansträngningar, sa forskarna. Analysen föreslår en forskningsagenda, inklusive de ”fyra ryttarna” i klimatslutspelet: svält, extremt väder, krig och sjukdomar.

De uppmanade också den mellanstatliga panelen för klimatförändringar att ta fram en särskild rapport om frågan. IPCC-rapporten om effekterna av bara 1,5 graders uppvärmning skapade en ”grund av allmän oro”, sa de.

Analysen publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences och granskades av ett dussin forskare. Den hävdar att konsekvenserna av global uppvärmning över 3C har undersökts, med få kvantitativa uppskattningar av de totala effekterna. ”Vi vet minst om de scenarier som betyder mest,” sa Kemp.

Forskarna sa att en grundlig riskbedömning skulle överväga hur risker spreds, interagerade och förstärktes, men hade inte försökts. ”Ändå är det så här risk utvecklas i den verkliga världen,” sa de. ”Till exempel förstör en cyklon elektrisk infrastruktur, vilket gör en befolkning sårbar för en dödlig värmebölja.” De tillade att Covid-pandemin underströk behovet av att undersöka sällsynta men globala risker med stor inverkan.

Särskilt oroande är tipppunkter, där en liten ökning av den globala temperaturen resulterar i en stor förändring i klimatet, såsom enorma koldioxidutsläpp från en regnskog i Amazonas som drabbats av stora torka och bränder. Vipppunkter kunde utlösa andra i en kaskad, och vissa förblev lite studerade, sa de, som den plötsliga förlusten av stratocumulus molndäck som kan orsaka ytterligare 8C av global uppvärmning.

Forskarna varnar för att klimatsammanbrott kan förvärra eller utlösa andra katastrofala risker, såsom internationella krig eller pandemier med infektionssjukdomar, och förvärra befintliga sårbarheter, såsom fattigdom, missväxt och brist på vatten. Analysen tyder på att supermakter en dag kan slåss om geoengineeringsplaner för att reflektera solljus eller rätten att släppa ut kol.

”Det finns en slående överlappning mellan för närvarande sårbara stater och framtida områden med extrem uppvärmning,” sa forskarna. ”Om den nuvarande politiska instabiliteten inte förbättras avsevärt under de kommande decennierna, kan ett bälte av instabilitet med potentiellt allvarliga konsekvenser uppstå.”

Det fanns ytterligare goda skäl att oroa sig för den potentiella globala klimatkatastrofen, sa forskarna: ”Det finns varningar från historien. Klimatförändringarna har spelat en roll i kollapsen eller omvandlingen av många tidigare samhällen och i var och en av jordens fem massutrotningshändelser.”

Ny modellering i analysen visar att extrem värme – en årlig medeltemperatur på mer än 29C – kan påverka 2 miljarder människor år 2070 om koldioxidutsläppen fortsätter.

Den nuvarande trenden för utsläpp av växthusgaser skulle orsaka en ökning med 2,1-3,9C år 2100. Men om befintliga löften om åtgärder genomförs fullt ut, skulle intervallet vara 1,9-3C. Att uppnå alla långsiktiga mål som hittills satts skulle innebära en uppvärmning på 1,7-2,6 grader.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: