Social Climate Tech News

Thu 11 2022
Image

Høje elpriser skyldes vores afhængighed af fossile brændstoffer

by bernt & torsten

Politiske og økonomiske ideer varierer over tid og mellem lande.Da klima- og miljøproblemer er uendeligt langvarige og grænseløse, skal alle politiske ideologier kunne bidrage til bæredygtige løsninger.Politiske foranstaltninger skal også være moralsk forsvarlige for at fungere globalt og på lang sigt.

Det ville være vanskeligt at lade forskningen bestemme klimapolitikken, især når særlige økonomiske interesser er truet.Den fossile industri og skovindustrien investerer store summer i at påvirke videnskaben.Det handler både om at gøre forskningen suspekt og om at producere forskningsresultater, der favoriserer ens interesser.

Jo større politisk indflydelse forskningen får, jo større er aktiviteten af særinteresserne til at blive involveret. Derfor er uafhængige internationale gennemgange og resuméer af videnskaben, f.eks. IPCC og IPBES, endnu vigtigere i fremtiden, og deres uafhængighed af økonomiske interesser skal styrkes.

At forsinke klimaændringerne ved at præsentere alt for optimistiske fremtidsscenarier med ny teknologi er en klar strategi fra den fossile brændstofindustri.Desværre appellerer denne strategi politisk til mange politiske partier – at præsentere en klimapolitik, der ikke indebærer drastiske livsstilsændringer her og nu.

Men i forhold til fremtidige generationer er det selvfølgelig forkasteligt og også uærligt, fordi ingen kan garantere, at teknologien vil fungere.

Atomkraft er en illustration.Er det moralsk forsvarligt at bygge et samfund på atomkraft, der leverer fordele i nogle få generationer, mens tusinder af generationer må leve med radioaktivt affald?

Hvis vi betragter atomkraft som en acceptabel teknologi, må vi overveje konsekvenserne, hvis andre nationer tænker på samme måde.Ønsker vi, at alle stater og politiske regimer skal bruge nuklear teknologi, der potentielt kan bruges til militære formål?

Forskningsbudskabet om klimaforandringer kan sammenfattes i tre vigtige budskaber:

  1. Hver (tiende) grad betyder noget! Det betyder, at det er værd at stræbe mod 1,5-graders målet.Forskellen for fremtidige generationer mellem stabilisering af temperaturen ved 1,5 eller 2 grader er meget stor.Der er heller ingen magisk grænse for temperaturen, men konsekvenserne bliver værre og værre, jo varmere det bliver, og risikoen for katastrofale hændelser stiger med hver tiende grad.Politisk betyder det, at vi ikke kan bagatellisere betydningen af et højt ambitionsniveau, som nogle nationale økonomiske modeller har gjort.
  2. Emissionerne skal reduceres nu!Jo hurtigere emissionsreduktionen er, desto bedre er effekten af at bremse klimaændringerne.Politisk skal vi prioritere hurtigt at reducere udledningerne ved at bruge mindre fossil energi og erstatte fossil energi ved at udvide eksisterende fossilfri energi (såsom sol og vind) og ikke primært være afhængige af fremtidige teknologier.Det betyder også, at midlertidig lindring af klimaændringer er ødelæggende for nye generationer.
  3. Det er ikke nok at udfase fossile brændstoffer!Andre sektorer skal også bidrage.Dette gælder hovedsageligt skovbrug og landbrug.Vores brug af skov og jord spiller en vigtig rolle i fremtidens klima, og her er der en stærk polarisering mellem langsigtede klimamål og økonomiske interesser.Videnskabelige argumenter bruges i vid udstrækning til at fremme særlige interesser, og skovindustrien er et eksempel på en industri, der er stærkt involveret i at producere videnskabelige resultater for at fremme sine interesser.

En vigtig grund til, at landbruget har så store udledninger af drivhusgasser, men også problemer med jorderosion, næringsstoflækage (primært kvælstof og fosfor) og spredning af toksiner, er, at årlige afgrøder dominerer det.

Forskningen viser, at det er muligt at udvikle helt nye flerårige (flerårige) afgrøder og dermed løse mange af landbrugets største problemer på få årtier.Men en sådan udvikling af flerårige afgrøder udfordrer en indflydelsesrig kemisk industri og frøindustri, som kræver politisk mod og handling.

Det burde måske placere en lov på det forfatningsmæssige niveau, så det langsigtede perspektiv ikke går tabt fra en regering til en anden.

Det er ikke investeringerne i vedvarende energi, der har skabt voldsomme energipriser i EU, men snarere afhængigheden af fossil energi. Strukturelle sociale reformer er en forudsætning for at lette nødvendige og rimelige livsstilsændringer.

Vi skal derfor ikke lade os lokke af politikere, der uden dækning lover, at omstillingen ikke kræver livsstilsændringer.

Oprindelig artikel på svensk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/L58q3q/hoga-elpriserna-beror-pa-vart-fossilberoende

Share:

Leave A Comment