Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Is de landcrisis echt? Hoe ziet de wereld er in 2050 uit?

Conscious Planet organiseerde in juni 2022 de Save Soil Walkathon om aandacht te vragen voor de schade die aan de planeet is toegebracht, de bodemdegradatie die de landbouwinfrastructuur vernietigt. De diepe aard van dit verlies van landbouwgrond heeft verstrekkende gevolgen, met het verlies van leven van andere kleine levensvormen die naast de mens bestaan. Het geschatte gebrek aan landbouwgrond kan ertoe leiden dat toekomstige levens op het spel staan.

Onze landbouwgrond, vooral het bouwland dat het ondersteunt, gaat verloren door menselijke excessen. Momenteel is 52% van ’s werelds ondersteunende landbouw in de wereld verslechterd zonder terugkeer. Dit verlies zou nu al alarmbellen moeten doen rinkelen voor de toekomst van de menselijke soort, aangezien het tekort aan voedingsstoffen momenteel is gestegen tot een ongelooflijk aantal; meer dan 2 miljard mensen wereldwijd lijden aan voedingstekorten. En naarmate er meer landbouwgrond verloren gaat, gaan ook de toekomstvoorspellingen voor voedsel uit de landbouw verloren, wat leidt tot een toename van tekorten aan voedingsstoffen.

Momenteel verliezen we bouwland met een verbazingwekkend tempo van bijna 1 hectare grond per seconde. Als we onze weg niet verhelpen, kan dit verlies een diepgaand verlies van bijna 90% van het bovenste akkerland bereiken. Naast het veranderen van weerpatronen als gevolg van het streven van de mensheid naar energieverbruik door het verbranden van fossiele brandstoffen, heeft niet-biologisch afbreekbaar afval ook invloed op het verlies van kostbare grond. Deze methoden vernietigen hele ecologische systemen en verhogen de snelheid van uitsterven van hele soorten dieren die in deze ecosystemen leven.

De uitputting van onze belangrijkste bijdragers aan de voedselproductie, de landbouw en het land dat dit mogelijk maakt, moet vandaag worden gestopt. Een gezonde bodem is essentieel voor het toekomstige voortbestaan van de menselijke soort en anderen die met ons op de planeet leven. Uitputting van de bodem is vandaag de dag een ernstig probleem dat ons allemaal aangaat. We moeten samen optrekken en onze stem verheffen om de wereld te laten beseffen dat deze kwestie cruciaal is. Daarom heeft Conscious Planet een walkathon gepland om het probleem wereldwijd aan de orde te stellen.

Deze Vaderdag nodigt Conscious Planet mensen uit in Noord- en Latijns-Amerika, in 60 steden, om het bewustzijn van de ernst van het verlies van landbouwgrond te vergroten.

Met de Save Soil Walkathon wil Conscious Planet de overheid overtuigen om langetermijnrichtlijnen in te voeren om het organische gehalte van de bodem te verhogen van 3 naar 6%. Conscious Planet is van plan dit te bereiken door steun te krijgen van burgers, influencers en leiders.

Dit beleid zal de veiligheid van het kostbare bouwland dat de planeet heeft verlaten garanderen. Conscious Planet nodigt jou en anderen die het belang van de kwestie begrijpen uit om samen te komen en te gaan en je stem te verheffen over het naderende onheil dat boven de horizon zweeft. Conscious Planet begrijpt dat het volgende decennium cruciaal is en de laatste kans voor de mensheid zou kunnen zijn om zichzelf te herstellen en de kostbare aarde te redden die ons en andere levende wezens voedt.

Als we er vandaag niets aan doen, lopen we gevaar voor onze hele planeet. Dus neem je familie en vrienden mee om de aarde te gaan redden.

Wees de eerste om reactie te geven

Leave a Reply

%d bloggers like this: