Social Climate Tech News

Tue 12 2022
Image

Fler träd, buskar och död ved i Nederländerna

by bernt & torsten

De holländska skogarna har blivit mer varierade.Fler olika typer av träd och växter växer, enligt den sjunde upplagan av dutch forest inventory.Skogsytan försvinner inte längre lika snabbt som för tio år sedan.

Forskningen utfördes av Wageningen University på uppdrag av ekonomiministeriet.Forskarna tittade på skogens egenskaper vid tusentals mätpunkter över hela landet.

Totalt finns det nu cirka 360 000 hektar skog i Nederländerna, cirka 11 procent av markytan.Sedan 2017 har skogsarealerna minskat med 2000 hektar.Det är en liten minskning jämfört med föregående studieperiod: mellan 2013 och 2017 försvann nästan 10 000 hektar.

Avverkningen av så kallade tillfälliga skogar är den främsta orsaken till skogens nedgång.På 1980- och 1990-talet utfärdade regeringen skogskontrakt, som nu går mot sitt slut.Dessa skogar måste därför försvinna.

Fler träd

I många områden finns det fler olika träd, särskilt i skogsområden där tidigare bara barrträd stod.För första gången sedan skogsinventeringen inleddes är andelen lövträdsslag i Nederländerna större än andelen barrträdsarter.

Enligt inventeringen finns det också mer struktur i skogarna, vilket innebär att det finns mer variation i trädens och vegetationens densitet och höjd.Skogarna har blivit mer öppna, vilket gör att mer ljus kan nå marken och låta fler växter växa.Det var mer busktillväxt vid många av mätpunkterna än vid föregående mätning.

Rapporten visar också att det finns mer död ved i skogarna.Även om det kanske inte låter som det är det väldigt bra för skogsutvecklingen eftersom det lockar många växter och insekter.

Share:

Leave A Comment