Press "Enter" to skip to content

Slyngelagtige byggefirmaer ødelægger klimaarbejdet

Byggebranchen spiller en afgørende rolle i klimaforandringerne.Men lovløsheden i sektoren risikerer at brække benene på hele klimaomstillingsarbejdet.

Både regeringer og offentlige myndigheder er nødt til at tage et større ansvar for at lukke den blinde vinkel på klimaforandringerne.

Det er der ikke mange, der ved, men byggebranchen står i dag for en stor procentdel af et lands klimaudledning.  Det bliver ekstra mærkeligt, når man indser, at samfundets klimaforandringer i sig selv er et gigantisk byggeprojekt.

Det handler om alt fra renovering og klimatilpasning af eksisterende boliger til nødvendige infrastrukturinvesteringer.Batterifabrikker vil blive bygget, og nye kraftledninger vil blive lagt.

Der vil være arbejdspladser i massevis.Men spørgsmålet er, hvem der får dem, og om disse virksomheder vil tage deres eget klimaansvar?Eller om de vil bedrage både kunder og skatteydere og så grine hele vejen til banken?

På grund af en stor hindring har et stadig mere dereguleret og liberaliseret arbejdsmarked gavnet dem, der ønsker at skyde genvej.Få andre brancher er lige så plaget af arbejdsrelateret kriminalitet og usund konkurrence.

På bare et årti er kriminalitet blevet både mere udbredt og mere internationalt organiseret.Politisk naivitet og manglende intern kontrol blandt store virksomheder og kunder har ført til en uholdbar situation.

Den laveste pris og underbudskonkurrencen har måttet gå forud for både forholdene for arbejderne og klimaarbejdet.

Det er billigere at køre med gamle maskiner og gamle rutiner på kort sigt.Og vi har endda set forfærdelige eksempler på rene svindlere, der foregav at genbruge restmateriale, men i stedet kørte alt direkte til lossepladsen.

Hurtige penge til dem, der mangler skrupler.Forfærdelige konsekvenser for os alle og vores børn.

For at sige det ligeud: Orden og orden på arbejdsmarkedet er forudsætninger for en grøn omstilling.

Hvis byggebranchen og samfundet skal kunne klare klimaforandringerne, skal der ryddes op i branchen.Snyd og rent kriminelle virksomheder vil aldrig tage deres klimaansvar, og en dereguleret industri, hvor den laveste pris altid får lov til at herske, vil aldrig kunne blive “grøn”.

Det er den blinde vinkel i klimapolitikken og noget, som en regering er nødt til at lave lovændringer, såsom:

  • Tvinger kunderne til at sætte mere krævende klima- og bæredygtighedskrav i indkøb.Mere kraftfulde miljøregler gavner seriøse virksomheder og er til ulempe for de skrupelløse virksomheder, der kun ønsker at tjene hurtige penge.
  • Begrænser antallet af underleverandører, begyndende med kontrakter med staten og kommunerne.Kontrol og forhold forsvinder hurtigt i lange kæder af underleverandører, det skal reguleres for at sikre, at love og regler følges.
  • Indfører krav om, at ordregivende myndigheder og kommuner selv skal kontrollere deres underleverandører.Vores skattepenge skal ikke ende i lommerne på kriminelle!

Klimaforandringerne kræver mere end tilskud til elbiler og solceller.Hele industrier skal forandre sig, og det skal ske på en miljømæssigt, socialt og økonomisk ansvarlig måde.Først da kan vi få hele samfundet med på rejsen.

Så er der brug for gulerødder til at opmuntre, men også klare regler for at bremse misbrug og snyd.

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: