Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Förnybar energi ska vara ”den nya baslasten” 2030

Sol- och vindkraft är på väg att bli den nya elförsörjningen för de globala energimarknaderna så tidigt som 2030 och att degradera termisk produktion från kol och gas till rollen som reserv, har en stor ny rapport funnit.

I sitt globala energiperspektiv för 2022 säger det ledande globala konsultföretaget McKinsey & Company att förnybar energi är på väg att stå för 50 % av världens kraftmix till 2030, och cirka 85 % till 2050, tack vare den ökande kostnadskonkurrenskraften för ny solenergi och vindkapacitet.

Trots konflikten i Ukraina – och bisarra uttalanden från vissa australiska politiker om att nettonoll är ”död” – fortsätter den långsiktiga övergången till energisystem med låga koldioxidutsläpp att se stark fart och till och med acceleration.

Rapporten förutspår en snabb förändring av den globala energimixen. Andelen förnybar energi i den globala kraftproduktionen förväntas fördubblas under de kommande 15 åren medan den totala efterfrågan på fossila bränslen beräknas nå en topp före 2030, beroende på scenariot.

I alla dess scenarier förväntas dock förnybar energi växa med tre till 2050, vilket står för 50 % av energiproduktionen globalt 2030 och 80–90 % till 2050.

Termisk produktion förväntas gå över till rollen som leverantör av backupflexibilitet för att stödja nätstabilitet, med belastningsfaktorer som minskar med en tredjedel globalt från 2019 till 2050 (från 40 % till 28 %).

Efterfrågan på vätgas förväntas växa fyra till sex gånger till 2050, drivet av vägtransporter, sjöfart och flyg. Väte och synbränslen som härrör från väte förväntas stå för 10 % av den globala slutliga energiförbrukningen år 2050.

I rapportens scenario för ytterligare acceleration uppgår tillförseln av rent väte till cirka ~110 miljoner ton (~60 % av det totala utbudet) år 2035 och ~510 miljoner ton (~95%) till 2050. McKinsey rapporterar att tillkännagivanden av nya projekt för produktion av rent väte tredubblades år på år 2021

Rapporten beräknar att omkring 22 Mt ren vätekapacitet har tillkännagivits globalt, vilket är imponerande men bara cirka 15–20 % av vad som behövs till 2035.

Och, bara i antagandena i mittscenariot i McKinsey-rapporten, förväntas toppoljan komma så tidigt som inom de närmaste tre till fem åren, till stor del driven av den snabba ökningen av användningen av elfordon.

Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor drivs av ren ekonomi, inklusive betydande minskningar av kostnaderna för batterilagring.

På den mindre positiva sidan drar rapporten slutsatsen att trots allt detta momentum bakom avkarboniseringen förväntas den globala uppvärmningen överstiga 1,7°C år 2100, och att nå en väg på 1,5°C blir alltmer utmanande. Mycket mer måste göras. Mycket snabbare.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: