Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

EU-kommissionen överväger ett högre mål för förnybar energi till 2030

EU-kommissionen är ute efter att öka EU:s mål för förnybar energi till 2030, vilket också inkluderar snabbare tillståndsregler för nya projekt och en solenergistrategi som kan göra taksolel obligatorisk för alla nya byggnader, enligt läckta förslag som EURACTIV har sett.

Förslagen förväntas publiceras den 18 maj som en del av EU:s planer på att minska beroendet av rysk energi efter invasionen av Ukraina.

Att påskynda övergången till förnybar energi kommer att minska utsläppen och Europas beroende av energiimport samt ge överkomliga energipriser till EU:s medborgare och företag.

Med tanke på det trängande behovet av att påskynda spridningen av förnybar energi bör EU:s mål för förnybar energi höjas, och det fortsätter. Det nya målet är inte bestämt ännu, med den nya procentsatsen som ”XX” mellan hakparenteser i förslaget, som skulle ändra EU:s direktiv om förnybar energi.

Förra året föreslog EU-kommissionen redan att höja EU:s mål för förnybar energi till 40 % till 2030, upp från 32 % för närvarande. Förslaget ingick i ett paket med klimatlagstiftning som lades fram i juli och som syftar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 55 % före slutet av decenniet.

Men med kriget i Ukraina överväger kommissionen sätt att påskynda dessa planer. I mars uppmanade den Europaparlamentet och EU-länderna att överväga ”högre eller tidigare mål för förnybar energi och energieffektivitet” för att diskutera julipaketet med förslag, kallat ”Fit for 55”.

I Europaparlamentet finns det redan ett starkt stöd för att höja målet för förnybar energi till 45 % till 2030. Och det finns också drag bland vissa EU-regeringar för att stödja ökade ambitioner om förnybar energi, även om det är mindre tydligt om det finns en majoritet bland dem för att tillbaka detta.

EU-kommissionen kommenterar inte läckor.

Utbrett stöd i EU-parlamentet för målet om 45 % förnybar energi
Som reaktion på den ryska invasionen av Ukraina finns det ett växande stöd i hela Europaparlamentet för att öka EU:s mål för förnybar energi 2030 och bryta sig loss från ryska fossila bränslen, sa lagstiftare från hela det politiska spektrumet till EURACTIV.

Solenergistrategi

Som en del av strävan att minska Europas beroende av ryska fossila bränslen förväntas EU lägga fram flera förslag den 18 maj, inklusive ett nytt vägledningsdokument om tillstånd och en strategi för solenergi, sa industrikällor.

Enligt en läckt solenergistrategi som setts av EURACTIV har solenergi betydande potential att snabbt bli en mainstream del av EU:s kraft- och värmesystem i Europa, vilket skulle hjälpa blocket att nå sina klimatmål och minska sitt beroende av Ryssland.

Utkastet till strategi lägger fram en färdplan i fyra punkter för att öka solenergin för europeiska medborgare och industri, som bygger på kommissionens REPowerEU-meddelande som presenterades i mars.

En del av denna strategi är ett European Solar Rooftops Initiative, som, om det genomförs fullt ut, skulle tillföra 17 TWh el efter dess första implementeringsår – 17 % högre än nuvarande EU-prognoser – och senast 2025 skulle generera 42 TWh extra el, enligt läckan, även om dessa siffror inte är slutgiltiga.

Strategin föreslår att man ska kombinera solenergiutbyggnad med takrenoveringar, installera solenergi i alla offentliga byggnader som är lämpliga för det senast 2025 och ha minst en förnybar energigemenskap i varje kommun med en befolkning på 10 000 eller fler år 2025.

Dessutom överväger EU-kommissionen att göra installationen av taksolel obligatorisk för alla nya byggnader, även om detta fortfarande diskuteras, och vill begränsa tillståndsförfarandena för taksolel i befintliga byggnader till tre månader.

Strategin föreslår också ett EU-kompetenspartnerskap för förnybar energi på land för att säkerställa att det finns tillräckligt med utbildad arbetskraft för att lansera förnybar energi. Och en European Solar Industry Alliance kommer att lanseras för att etablera en innovationsledd, motståndskraftig värdekedja för solenergi i Europa.

Ta itu med tillståndsfrågor

Att tillåta har länge varit en nagel i ögonen på förnybarbranschen. Det är ett vanligt och undvikbart hinder för solenergi och förnybar utbyggnad, enligt Hemetsberger.

För att ta itu med detta förbereder sig EU för att publicera ny vägledning om tillstånd för EU-länder och ett lagstiftningsförslag för att ge ytterligare säkerhet till projektledare och investerare.

Liksom i Tyskland kommer EU-länderna att behöva se till att tillståndsförfaranden anses vara ett överordnat allmänintresse. Detta inkluderar planering, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi, lager och nätanslutningar.

Det läckta lagstiftningsförslaget som EURACTIV har sett kräver strikta tidsgränser för tillståndsförfaranden. Till exempel bör processen för nya projekt i förnybara go-to-områden inte överstiga ett år och tillstånd att återställa kraft i dessa områden för kapaciteter under 150 kW bör inte överstiga sex månader.

Utanför dessa områden bör projekttillstånd inte ta mer än två år och tillstånd att återställa kraft för projekt under 150 kW bör inte ta mer än ett år.

Utkastet kräver också att EU-länderna identifierar specifika land- och havsområden som är nödvändiga för installation av infrastruktur för förnybar energi inom ett år efter att lagen träder i kraft.

Vid sidan av detta kommer EU-länderna att behöva inrätta eller utse minst en kontaktpunkt som på begäran ska vägleda sökande genom och underlätta den administrativa processen.

Denna match kräver från vindindustrin 1-2 års tillåtelsetider, bättre fysisk planering och one-stop shops. Det tillgodoser också branschens krav på att myndigheter som inte svarar i tid kommer att innebära ett positivt svar, dock bara i go-to-områden.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: