Social Climate Tech News

Mon 11 2022
Image

Mer än hälften av elen från förnybara källor förra veckan i Nederländerna

by bernt & torsten

Förra veckan kom mer än hälften av all el som används i Nederländerna från förnybara källor.Detta är första gången, enligt siffror från webbplatsen Energieopwek.nl, ett partnerskap mellan bland andra Tennet, Gasunie och Netbeheer Nederland.

Nästan 54 procent av den el som användes förra veckan kom från förnybara källor.Till exempel kom 11 procent från solenergi, 31 procent från vindkraftverk och nästan 10 procent från biomassa.Som jämförelse: förra året under högsäsong kom 46 procent av den el som användes från förnybara källor.

Enligt experter är rekordet väl förklarat.Å ena sidan används allt mer hållbara källor, till exempel på grund av att extra vindkraftverk tillkommer och allt fler hushåll köper solpaneler.

Till exempel togs vindkraftparken Borssele i drift 2020, vilket innebär att kapaciteten i vindkraftsparker till havs mer än fördubblades jämfört med föregående år.

Den totala effektavkastningen för solpaneler fortsätter också att växa kraftigt år efter år, enligt Statistics Netherlands.De senaste siffrorna från Statistics Netherlands visar till exempel att elproduktionen med solpaneler fördubblades från 2019 till 2020.

Förra veckans rekordavkastning gäller även väderförhållanden som var “gynnsamma” för energiproduktion.Om det blåser mycket och solen skiner samtidigt genereras mer hållbar energi.

Det hjälper också att det inte är så varmt ännu.Ju varmare det blir, desto mer minskar solpanelernas effektivitet.

Share:

Leave A Comment