Social Climate Tech News

Mon 11 2022
Image

Meer dan de helft van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vorige week in Nederland

by bernt & torsten

Vorige week kwam meer dan de helft van alle elektriciteit die in Nederland wordt gebruikt uit hernieuwbare bronnen.Dat is voor het eerst, blijkt uit cijfers van de website Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van onder meer Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Bijna 54 procent van de elektriciteit die vorige week werd gebruikt, kwam uit hernieuwbare bronnen.Zo kwam 11 procent uit zonne-energie, 31 procent uit windmolens en bijna 10 procent uit biomassa.Ter vergelijking: vorig jaar in de piekweek kwam 46 procent van de gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Volgens experts is het record goed uitgelegd.Aan de ene kant wordt er steeds meer gebruik gemaakt van duurzame bronnen, bijvoorbeeld omdat er extra windmolens bijkomen en steeds meer huishoudens zonnepanelen aanschaffen.

Zo is het windpark Borssele in 2020 in gebruik genomen, waardoor de capaciteit van windparken op zee meer dan verdubbeld is ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook de totale stroomopbrengst van zonnepanelen blijft jaar na jaar sterk groeien, aldus het CBS.Zo blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS dat de elektriciteitsopwekking met zonnepanelen tussen 2019 en 2020 is verdubbeld.

De recordopbrengst van vorige week heeft ook te maken met weersomstandigheden die ‘gunstig’ waren voor de energieopwekking.Als er veel wind staat en de zon tegelijkertijd schijnt, wordt er meer duurzame energie opgewekt.

Het helpt ook dat het nog niet heel warm is.Hoe warmer het wordt, hoe meer het rendement van zonnepanelen afneemt.

Share:

Leave A Comment