Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Danmark tillkännager en stor plan för att ersätta gasuppvärmning i bostäder

Målet uppgavs av klimat- och energiminister Dan Jørgensen när han presenterade en energireform för regeringen inklusive en plan för Danmark att avsluta sitt beroende av rysk gas.

Omkring 400 000 hushåll i Danmark värms för närvarande upp med hjälp av naturgasenergi enligt regeringen.

Upp till 30-50 procent av de bostäderna är bäst lämpade för ombyggnad till fjärrvärme och kommer enligt planen att övergå kontinuerligt fram till 2028.

Övriga bostäder ska bytas till elektriska värmepumpar till 2030.

Danska invånare har sett avsevärda ökningar av värmeräkningskostnaderna som ett resultat av globala energiprishöjningar och följdeffekterna av den ryska invasionen av Ukraina. Regeringen är inställd på att betala ut engångsberedskapsmedel till de hushåll som drabbats värst av prisökningarna.

Ministern noterade också att regeringen ”inte kan tvinga danskar [folk som bor i Danmark, red.] att använda något speciellt uppvärmningsbränsle”.

Branschens intresseorganisation Dansk Fjernvarme uppskattar att omkring 250 000 av de bostäder som för närvarande står på individuell gasuppvärmning på sikt skulle kunna konverteras till fjärrvärme.

Vissa hus ligger dock för avlägset belägna för att kunna anslutas till ett fjärrvärmenät. I dessa fall sa regeringen att den försökte hitta andra lösningar för att ersätta deras gasvärmare, inklusive värmepumpar.

Hushåll som är belägna i områden med fjärrvärme kan ansluta sig till nätet, med värme tillförd genom rör som läggs under vägytor.

I områden utan huvudledningar kan lokala myndigheter och fjärrvärmekraftverk komma överens om att utöka leveranserna lokalt.

Enligt regeringsplanen ska hushåll som idag har individuell gasuppvärmning i slutet av detta år få ett brev med information om sina alternativ i förhållande till fjärrvärmekonvertering.

Kvarvarande hus som inte kan eller vill byta till fjärrvärme eller värmepumpar ”måste byta till biogas”.

Regeringen intensifierade också sitt program för att utveckla förnybar energi och sa att den nu planerar att fyrdubbla antalet solkraftverk och landbaserade vindkraftsparker till 2030.

Hälften av Danmarks elkraft kommer redan från vindkraft.

Gas står för 18 procent av den energi som förbrukas i Danmark varje år. Nationell produktion stod för tre fjärdedelar av gasen som förbrukades 2019, med Ryssland bland de största exportörerna av fossila bränslen, enligt den danska energimyndigheten.

Internationella energibyrån säger att 2021 importerade EU 155 miljarder kubikmeter gas från Ryssland, vilket motsvarar 45 procent av dess gasimport.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: