Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Bråk om biopirater vid FN-samtal i Genève hotar en global överenskommelse om att rädda naturen

En konflikt om biopiratverksamhet hotar att spåra ur ett globalt avtal för att stoppa förlusten av natur, med utvecklingsländer som kräver att de får betalt för upptäckter av läkemedel och andra kommersiella produkter baserade på deras biologiska mångfald.

Under förhandlingarna i Genève om ett naturavtal i Paris-stil, som avslutades denna vecka, uppstod användningen av genetisk data i digital form – känd som Digital Sequence Information (DSI) – som en tydlig splittring, där afrikanska länder insisterade på att ev. Avtalet måste innehålla en finansiell mekanism för att kompensera dem för upptäckter som använder digitala former av deras biologiska mångfald.

Med ekon av spänningar i klimatförhandlingarna över de utvecklade ländernas misslyckande att uppfylla klimatfinansieringsmålet på 100 miljarder dollar per år vid Cop26 i Glasgow, uppmanade en stor grupp utvecklingsländer, inklusive Brasilien, Indien och Gabon, också rika nationer att utlova mer än 100 miljarder dollar (75 miljarder pund) per år för finansiering av biologisk mångfald från offentliga och privata källor vid Cop15-toppmötet i Kunming i år, vilket når 700 miljarder dollar till 2030.

Oenigheten kom efter långsamma fjorton dagars förhandlingar i Schweiz, som, trots framsteg på vissa områden, lämnade ambitionen med det övergripande avtalet i balans. Ledande naturvårdsorganisationer sa att samtalen hade gått i ”snigelfart” och ytterligare förhandlingar har planerats till slutet av juni i Nairobi för att förbereda för Cop15 i Kina.

Från att skapa Covid-vacciner till att tillverka sötningsmedel för drycker, de genetiska sekvenserna av växter, djur och andra organismer i digital form har revolutionerat bioteknik och biovetenskaplig forskning, vilket lett till nya HIV-terapier, genetiskt modifierade grödor och innovationer inom bevarande.

Att dela Sars-CoV-2:s genetiska kod i början av 2020 ledde till det snabba skapandet av Covid-19-tester och vacciner. Förhoppningen är att liknande tekniker ska leda till nya cancerläkemedel och andra innovationer inom en mängd olika sektorer.

Men under veckans samtal varnade länder från Afrika, Latinamerika och Karibien för att DSI har blivit ett kryphål för läkemedelsföretag och andra för att undvika att dela vinster från deras flora, fauna och andra livsformer – det som har blivit känt som biopirat.

Att dela fördelarna med genetiska resurser är ett av de tre målen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), genom vilken regeringar förhandlar fram ett avtal i Paris-stil för naturen, känt som det globala ramverket för biologisk mångfald, med utkast till mål för att skydda 30 % av land och hav, minska jordbrukets föroreningar och miljöskadliga subventioner.

Afrika har föreslagit en avgift på 1 % av biologisk mångfald på detaljhandelspriset för alla produkter baserade på genetiska resurser och DSI, med intäkter som går till bevarande av biologisk mångfald runt om i världen. Idén kommer sannolikt att möta betydande motstånd från EU, Kanada och andra rika länder.

En överenskommelse om de förfaranden som ska följas när man ber om att få använda genetisk information, känt som Nagoya-protokollet, finns redan på plats efter farhågor om att företag kommersialiserat inhemsk kunskap och genetiska resurser för ingenting. Men alla länder har inte ratificerat avtalet och de får göra sina egna regler, vilket har gjort att DSI har blivit en gråzon.

Vid den avslutande plenarsessionen på tisdagen undertecknade länder ett avtal inklusive ytterligare förhandlingar om DSI, som Du Plessis välkomnade, men sa att det var en lång väg att gå, mitt i rädsla för att vetenskaplig och kommersiell forskning skulle kunna trassla in sig i byråkrati om frågan är inte löst.

Andra stater varnade för att utan ett avtal i Kunming skulle tillgången till biologisk mångfald i deras land för vetenskaplig och kommersiell forskning möta ökad byråkrati.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: