Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Inlägg med etiketten “Teknik”

DeepMind hittade strukturen hos nästan alla proteiner som vetenskapen känner till

DeepMind släpper en gratis utökad databas med sina förutsägelser om strukturen hos nästan alla proteiner som vetenskapen känner till, meddelade företaget, ett dotterbolag till Googles moderbolag Alphabet.

Energianvändning från amerikanska kryptominerande företag bidrar till stigande elräkningar

De största amerikanska kryptogruvföretagen kan använda lika mycket el som nästan alla hem i Houston, Texas; energianvändning bidrar till stigande elräkningar, enligt en utredning av demokratiska lagstiftare.

En ny termoelektrisk generator skapar elektrisk kraft genom att linda varma rör

Forskare har länge arbetat med att hitta ett sätt att dra nytta av temperaturskillnader för att producera el. Och nu har en grupp forskare från Penn State och National Renewable Energy Laboratory utvecklat en ny flexibel termoelektrisk generator som kan omvandla spillvärme till elektricitet genom att linda runt heta ytor som avgasrör.

Världens första fungerande ”sandbatteri” kan lagra energi i månader

Strävan efter förnybar kraft har inneburit att forskare letar efter nya sätt att lagra energi på lång sikt. Medan batterier tillverkade av litium och andra jordmineraler kan användas för att fungera som energigårdar, blir lösningen ohållbar om hela världen går över till förnybara energikällor.

Revolutionerande nya schweiziska ”vattenbatteri” kommer att bli en av Europas främsta förnybara energikällor

Ett vattenbatteri som kan lagra el motsvarande 400 000 elbilsbatterier kommer att börja fungera i Schweiz. Det pumpade kraftverket byggdes in i en underjordisk grotta i den schweiziska kantonen Valais.