Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Inlägg publicerade i “Klimat”

Urban Climate Justice: Att koppla samman social rättvisa och avkarbonisering

Städer i det globala södern kan hoppa över de kolintensiva banorna som skapats av det globala norr genom att stödja avkarbonisering – minskningen av koldioxidutsläpp – och reagera på långvariga sociala, ekonomiska och miljömässiga ojämlikheter.

Texan politiker kommer inte att säga detta, men solenergi räddar dem just nu

Solenergi räddar texan just nu. Värmeböljorna som bränner i USA och Europa har genererat ett enormt energibehov, eftersom luftkonditioneringsapparater arbetar övertid. Texas, till exempel, har slagit rekord för energibehov minst 11 gånger i sommar. Europa försöker samtidigt avvänja sig från ryskproducerad naturgas, vilket ökar efterfrågan på andra bränslekällor.

Det aboriginska samhället har lösningar för bränder över hela världen

En urgammal tradition kan mycket väl vara lösningen på ett samtida problem: skogsbränder, som också inträffar igen i stor skala i Europa i sommar.På grund av värme och torka kan brand sprida sig snabbt i allt fler naturreservat.I Australien, där detta problem har funnits i flera år, uppmärksammar det aboriginska samhället nu sitt sätt att skogsbruka.

De brådskande åtgärderna vi måste vidta för att kyla våra heta städer

Över hela världen rasar temperaturerna i tätorter. Vad kan vi göra?

Med värmeböljor som sannolikt kommer att bli vanligare kan det vara användbart att se hur andra solbrända regioner har anpassat sina städer för att klara sig.