Social Climate Tech News

Tue 18 2022
Image

De mest använda energikällorna i Europa

by bernt & torsten

En stor del av Europa har satt upp som mål att byta från kraftigt förorenande fossila bränslen till förnybara energikällor.

Statista's diagram visar en ögonblicksbild av energilandskapet i Europa just nu, med hjälp av data från BP:s senaste årsrapport. Det avslöjar att även om det finns en viss variation i energityper över hela blocket, utgör fossila bränslen fortfarande lejonparten av de energikällor som kontinenten är mest beroende av. Undantag från regeln inkluderar Frankrike, som utmärker sig för sin kärnkraftsanvändning, och Danmark, som till övervägande del är beroende av förnybar energi – mest vindkraft.

Island, Norge och Sverige är de enda länderna i Europa som förlitar sig mest på vattenkraft. Även om detta också är en typ av förnybar energi, ger BP den en egen underkategori på grund av miljöpåverkan från storskaliga vattenkraftprojekt. På Island och Norge utgör vattenkraften mer än 60 procent av ländernas energiförsörjning.

Infographic: De meest gebruikte energiebronnen in Europa | Statista Meer infographics vind je bij Statista

Share:

Leave A Comment