Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

EU:s konsumtion står för 16 % av den tropiska avskogningen kopplad till internationell handel

EU är en av världens största importörer av tropisk avskogning och tillhörande utsläpp, näst efter Kina, har en ny WWF-rapport visat.

När EU-kommissionen är redo att presentera sitt förslag till ny EU-lagstiftning för att ta itu med avskogningen under våren, understryker rapporten det akuta behovet av att lagen tar itu med hela fotavtrycket av EU:s konsumtion på vår planets skogar och andra ekosystem, som t.ex. gräsmarker och våtmarker.

Baserat på data och insikter sammanställda av Stockholm Environment Institute (SEI) och genom transparensinitiativet Trase, Stepping up: The continuing impact of EU consumer on nature ger en avslöjande blick bakom kulisserna av EU-handeln och dess hand i tropisk avskogning och förstörelse av andra ekosystem över hela världen.

Över hela världen driver avskogning och ekosystemomvandling på klimat- och biologisk mångfaldskriser, förstör försörjning och hotar vår hälsa. Just nu är EU en del av problemet, men med rätt lagstiftning skulle vi kunna vara en del av lösningen.

Europeiska kommissionen måste använda dagens resultat som en sista väckarklocka och lägga fram ett starkt och effektivt lagstiftningsförslag för att heltäckande ta itu med EU:s fotavtryck. Denna lag bör förhindra alla produkter som har bidragit till att förstöra naturen – vare sig det är ”lagligt” eller olagligt – eller kränkningar av mänskliga rättigheter från att komma in på EU:s marknader. Det måste också gå långt utöver frivilliga åtgärder, förse företag med tydliga, handlingsbara regler.”

Viktiga resultat från rapporten:

EU är den näst största importören av avskogning efter Kina. 2017 stod EU för 16 % av avskogningen i samband med internationell handel, totalt 203 000 hektar och 116 miljoner ton CO₂. EU överträffades av Kina (24 %) men överträffade Indien (9 %), USA (7 %) och Japan (5 %).

Mellan 2005-2017 var soja, palmolja och nötkött de råvaror med den största inbäddade tropiska avskogningen som importerades till EU, följt av träprodukter, kakao och kaffe.

Under denna period var de största EU-ekonomierna – Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Belgien och Polen – ansvariga för 80 % av EU:s inbäddade avskogning genom deras användning och konsumtion av råvaror med skogsrisk.

EU:s efterfrågan på dessa varor driver också på förstörelse i ekosystem utanför skog, som gräsmarker eller våtmarker. Rapporten fastställer tydliga kopplingar mellan EU:s konsumtion, särskilt av soja och nötkött, och omvandlingen av gräsmarkslandskap, som ”hotspots för avskogning” i Cerrado i Brasilien och Chaco i Argentina och Paraguay. (Dessa identifierades också i WWF:s senaste rapport från Deforestation Fronts).

År 2020 anslöt sig närmare 1,2 miljoner människor till EU:s offentliga samråd om avskogning genom den NGO-ledda kampanjen #Together4Forests för att kräva stark, ambitiös lagstiftning för att ta itu med EU:s fotavtryck på skogar och andra ekosystem, vilket gör det till det största deltagandet någonsin i ett miljöämne i EU:s historia. Bollen ligger nu fast hos EU-institutionerna för att göra verklighet av den lag som medborgarna har efterlyst.

WWF följer utvecklingen noga och publicerade nyligen sin checklista för den nya lagstiftningen. Det är viktigt för den nya EU-lagen att säkerställa att produkter och varor som har bidragit (eller riskerar att bidra) till avskogning och/eller omvandling inte kommer in på EU-marknaden i första hand. Lagen måste också säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, och införa obligatoriska krav på due diligence för både företag och finanssektorn och säkerställa spårbarhet av råvaror och insyn i leveranskedjan. Parallellt är det viktigt att EU stärker sitt samarbete med producerande länder för att stödja globala ansträngningar för att få ett slut på avskogning, naturförstörelse och kränkningar av mänskliga rättigheter. Detaljerade frågor finns i WWF:s policyinformation.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: