Social Climate Tech News

Fri 12 08 2022
Image

Regnvatten överallt på jorden är osäkert att dricka på grund av “för evigt kemikalier”, visar studien

by bernt & torsten

Regnvatten nästan överallt på jorden har osäkra nivåer av “för evigt kemikalier”, enligt ny forskning. Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) är en stor familj av mänskligt tillverkade kemikalier som inte förekommer i naturen. De är kända som “för evigt kemikalier” eftersom de inte bryts ner i miljön.

De har non-stick eller fläckavvisande egenskaper så de kan hittas i hushållsartiklar som livsmedelsförpackningar, elektronik, kosmetika och köksredskap.

Men nu har forskare vid Stockholms universitet hittat dem i regnvatten på de flesta platser på planeten – inklusive Antarktis. Det finns inget säkert utrymme att undkomma dem.

Regnvatten överallt är osäkert att dricka

Säkra riktlinjenivåer för några av dessa eviga kemikalier har sjunkit dramatiskt under de senaste två decennierna på grund av nya insikter om deras toxicitet.

För ett välkänt ämne, den “cancerframkallande perfluoroktansyran (PFOA)”, har riktvärden för vatten minskat med 37,5 miljoner gånger i USA.

Vilken risk utgör “för evigt kemikalier” för vår hälsa?

Hälsoriskerna med att exponeras för dessa ämnen har forskats brett. Forskare säger att de kan kopplas till fertilitetsproblem, ökad risk för cancer och utvecklingsförseningar hos barn.

Men andra säger att ingen orsak och effekt kan bevisas mellan dessa kemikalier och dålig hälsa.

Trots detta, och som ett resultat av denna nya forskning, kräver vissa skärpta restriktioner för PFAS.

Share: