Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Meer dan 260 Duitse steden bundelen hun krachten om 30 km/u-snelheidszones te eisen

Vorig jaar kondigde een aantal Duitse steden de oprichting aan van een nieuw initiatief dat zou pleiten voor meer gemeentelijke rechten om snelheidslimieten in te stellen. De stichtende steden waren Aken, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster en Ulm en met de oprichting van de organisatie vroegen ze zich aan bij andere Duitse gemeenten aan te sluiten.

Het initiatief heet Leefbare stad door middel van passende snelheden (Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten) en de leden willen het specifieke recht om meer 30 km/u lage snelheidszones in te voeren. Een jaar later heeft het initiatief langzaam voet aan de grond gekregen en op 12 augustus 2022 telt het 263 gemeenten.

Wat moet er veranderen?

Het belangrijkste principe van het initiatief draait om het idee dat stedelijke levensvriendelijkheid en kwaliteit van leven voortkomen uit de openbare ruimte. Deze worden echter genoemd als pleinen, parken en straten, wat betekent dat de interactie tussen autoverkeer en voetgangersverkeer een belangrijke factor is.

Lage-snelheidszones zijn dan ook een uitstekend instrument om die interactie te beheren, met veel voorbeelden uit de EU. Studies hebben aangetoond dat ze de vervuiling door lawaai, koolstofdioxide en stikstofdioxide verminderen en het risico op dodelijk letsel verminderen.

Gemeenten hebben echter niet het recht om ze in te voeren en het verkeer naar eigen goeddunken te beheren op basis van lokale behoeften, vereisten of zorgen. Volgens de organisatoren van het initiatief verbiedt de Duitse bondsregering de installatie van lage snelheidszones van 30 km/u, tenzij er een specifiek risico is dat zij aanpakken of voor sociale voorzieningen, zoals crèches en scholen, staan.

Specifieke vereisten voor het initiatief

Een zeer belangrijke opmerking voor het initiatief, volgens de makers, is dat het niet alleen gaat om zones met een maximale snelheid van 30 km / h. Het gaat er meer om dat gemeenten het recht krijgen om hun eigen maximumsnelheidslimieten vast te stellen, die in sommige gevallen 20 km/u en in andere 40 km/u kunnen zijn.

Hier zijn de vier eisen van het initiatief, ondertekend door burgemeesters, gemeenteraden die verantwoordelijk zijn voor mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, en stedenbouwkundige afdelingen:

Een engagement voor een verschuiving in mobiliteit (weg van persoonlijke voertuigen naar andere vervoersmiddelen) en maatregelen voor de kwaliteit van leven in steden.

Tempo 30 voor het autoverkeer, ook op hoofdwegen, is een integraal onderdeel van een duurzaam stedelijk mobiliteitsconcept en een strategie voor de renovatie van de openbare ruimte.

Petitie de federale overheid om onmiddellijk de wettelijke voorwaarden te creëren voor gemeenten om een maximumsnelheid van 30 km/u te bestellen wanneer gemeenten dat nodig achten.
een financieringsmodel voor onderzoeksprojecten om de individuele aspecten, voordelen en effecten van deze verordening te bepalen, teneinde de toepassing van dit beginsel te verbeteren;

Wees de eerste om reactie te geven

Leave a Reply

%d bloggers like this: