Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Hoge elektriciteitsprijzen zijn te wijten aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Politieke en economische ideeën variëren in de loop van de tijd en tussen landen.Omdat klimaat- en milieuproblemen oneindig lang en grenzeloos zijn, moeten alle politieke ideologieën kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen.Politieke maatregelen moeten ook moreel verdedigbaar zijn om wereldwijd en op de lange termijn te kunnen functioneren.

Onderzoek het klimaatbeleid laten bepalen zou lastig zijn, zeker als bijzondere economische belangen worden bedreigd.De fossiele industrie en de bosbouw investeren grote bedragen in het beïnvloeden van de wetenschap.Het gaat zowel om het verdacht maken van het onderzoek als om het produceren van onderzoeksresultaten die iemands belangen dienen.

Hoe groter de politieke invloed die het onderzoek krijgt, hoe groter de activiteit van de speciale belangen om betrokken te raken. Daarom zijn onafhankelijke internationale beoordelingen en samenvattingen van de wetenschap, bijvoorbeeld IPCC en IPBES, in de toekomst nog belangrijker en moet hun onafhankelijkheid van financiële belangen worden versterkt.

Het uitstellen van klimaatverandering door te optimistische toekomstscenario’s te presenteren met nieuwe technologie is een duidelijke strategie van de fossiele brandstofindustrie.Helaas is deze strategie politiek aantrekkelijk voor veel politieke partijen – om een klimaatbeleid te presenteren dat hier en nu geen drastische veranderingen in levensstijl met zich meebrengt.

Maar tegenover toekomstige generaties is het natuurlijk verwerpelijk en ook oneerlijk omdat niemand kan garanderen dat de technologie zal werken.

Kernenergie is een illustratie.Is het moreel verantwoord om een samenleving op te bouwen op kernenergie die voordelen oplevert voor een paar generaties, terwijl duizenden generaties moeten leven met radioactief afval?

Als we kernenergie als een aanvaardbare technologie beschouwen, moeten we nadenken over de gevolgen als andere landen op dezelfde manier denken.Willen we dat alle staten en politieke regimes nucleaire technologie gebruiken die mogelijk voor militaire doeleinden kan worden gebruikt?

De onderzoeksboodschap over klimaatverandering kan worden samengevat in drie belangrijke boodschappen:

  1. Elke (tiende) graad telt! Dit betekent dat het de moeite waard is om te streven naar het doel van 1,5 graden.Het verschil voor toekomstige generaties tussen stabilisatie van de temperatuur bij 1,5 of 2 graden is erg groot.Er is ook geen magische limiet aan de temperatuur, maar de gevolgen worden erger en erger naarmate het warmer wordt, en het risico op catastrofale gebeurtenissen neemt toe met elke (tiende) graad.Politiek gezien betekent dit dat we het belang van een hoog ambitieniveau niet kunnen bagatelliseren, zoals sommige nationale economische modellen hebben gedaan.
  2. De uitstoot moet nu omlaag!Hoe sneller de emissiereductie, hoe beter het effect van het vertragen van klimaatverandering.Politiek gezien moeten we prioriteit geven aan het snel verminderen van emissies door minder fossiele energie te gebruiken en fossiele energie te vervangen door bestaande fossielvrije energie (zoals zon en wind) uit te breiden en niet primair te vertrouwen op toekomstige technologieën.Het betekent ook dat tijdelijke verlichting van klimaatverandering verwoestend is voor nieuwe generaties.
  3. Het is niet genoeg om fossiele brandstoffen uit te faseren!Ook andere sectoren moeten een bijdrage leveren.Dit geldt vooral voor bosbouw en landbouw.Ons gebruik van bossen en land speelt een belangrijke rol in het toekomstige klimaat, en hier is er een sterke polarisatie tussen klimaatdoelen op lange termijn en economische belangen.Wetenschappelijke argumenten worden veel gebruikt om speciale belangen te bevorderen, en de bosbouwindustrie is een voorbeeld van een industrie die sterk betrokken is bij het produceren van wetenschappelijke resultaten om haar belangen te bevorderen.

Een belangrijke reden waarom de landbouw zo’n grote uitstoot van broeikasgassen heeft, maar ook problemen met bodemerosie, nutriëntenlekkage (voornamelijk stikstof en fosfor) en de verspreiding van gifstoffen, is dat eenjarige gewassen het domineren.

Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is om volledig nieuwe meerjarige (meerjarige) gewassen te ontwikkelen en zo veel van de grootste problemen van de landbouw in enkele decennia op te lossen.Maar een dergelijke ontwikkeling van meerjarige gewassen daagt een invloedrijke chemische en zaadindustrie uit, die politieke moed en actie vereist.

Het zou misschien een wet op constitutioneel niveau moeten plaatsen, zodat het langetermijnperspectief niet van de ene regering naar de andere verloren gaat.

Het is niet de investering in hernieuwbare energie die heeft geleid tot ongebreidelde energieprijzen in de EU, maar eerder de afhankelijkheid van fossiele energie. Structurele sociale hervormingen zijn een voorwaarde om noodzakelijke en redelijke veranderingen in levensstijl mogelijk te maken.

We moeten ons daarom niet laten verleiden door politici die zonder dekking beloven dat de transitie geen veranderingen in levensstijl vereist.

Origineel artikel in het Zweeds: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/L58q3q/hoga-elpriserna-beror-pa-vart-fossilberoende

Wees de eerste om reactie te geven

Leave a Reply

%d bloggers like this: