Press "Enter" to skip to content

Flere træer, buske og dødt træ i Holland

De hollandske skove er blevet mere varierede.Flere forskellige typer træer og planter vokser, ifølge den syvende udgave af den hollandske skovopgørelse.Skovoverfladen forsvinder heller ikke længere så hurtigt som for ti år siden.

Forskningen blev udført af Wageningen Universitet på vegne af Økonomiministeriet.Forskerne kiggede på skovens karakteristika på tusindvis af målepunkter i hele landet.

I alt er der nu omkring 360.000 hektar skov i Holland, omkring 11 procent af jordoverfladen.Siden 2017 er skovarealerne faldet med 2000 hektar.Dette er et lille fald i forhold til den foregående undersøgelsesperiode: Mellem 2013 og 2017 forsvandt næsten 10.000 hektar.

Fældningen af såkaldte midlertidige skove er hovedårsagen til skovens tilbagegang.I 1980’erne og 1990’erne udstedte regeringen skovbrugskontrakter, som nu er ved at være slut.Disse skove skal derfor forsvinde.

Flere træer

I mange områder er der flere forskellige træer, især i skovområder, hvor der tidligere kun stod nåletræer.For første gang siden skovopgørelsens start er andelen af løvfældende træarter i Nederlandene større end andelen af nåletræarter.

Ifølge opgørelsen er der også mere struktur i skovene, hvilket betyder, at der er større variation i tætheden og højden af træer og vegetation.Skovene er blevet mere åbne, hvilket giver mere lys mulighed for at nå jorden og tillader flere planter at vokse.Der var mere buskvækst på mange af målepunkterne end i den foregående måling.

Rapporten viser også, at der er mere dødt træ i skovene.Selvom det måske ikke lyder som det, er det meget godt for skovudviklingen, da det tiltrækker mange planter og insekter.

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: