Social Climate Tech News

Thu 02 2022
Image

Finland har satt upp världens mest ambitiösa klimatmål i lag

by bernt & torsten

Finlands mål att bli nettonoll år 2035 och sedan koldioxidnegativa baserades på såväl rättvisa som vetenskap, men det kommer inte att vara lätt att vända skogsförlusten

Finland har antagit världens utan tvekan mest ambitiösa klimatmål i lag. Målet är att vara det första utvecklade landet att nå nettonoll 2035 och nettonegativt – absorbera mer koldioxid än det släpper ut – 2040.

Enligt Net Zero Tracker är det bara Sydsudan som har ett mer ambitiöst netto-nolldatum än 2035 och, som ett utvecklingsland, är dess mål för 2030 starkt beroende av internationell finansiering.

Målet sattes utifrån en analys av en grupp oberoende ekonomer från den finska klimatpanelen. De räknade ut vad Finlands beskärda andel var av de 420 GT koldioxid som världen kan släppa ut och fortfarande har två tredjedelars chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5C.

Panelen baserade denna beskärda andel på Finlands andel av världens befolkning, dess förmåga att betala för att minska utsläppen och dess historiska ansvar för att orsaka klimatförändringar. Det tros vara det första målet som har satts upp på detta sätt.

De flesta utvecklade länder inklusive Europeiska unionen (EU) och USA har satt upp mål för 2050 netto-noll. Den finska analysen fann att Tyskland och EU borde nå nettonoll i början till mitten av 2030-talet.

Om Finland klarar sina klimatmål beror till stor del på dess skogar, som täcker tre fjärdedelar av landets yta. Förra veckan släppte Statistikcentralen siffror som visade att dessa skogar för första gången hade släppt ut mer växthusgaser än de absorberade.

Utsläppen från avskogning har ökat under det senaste decenniet, vilket eliminerar utsläppsminskningar från energi när landet går bort från fossila bränslen. Det berodde på att träd fälldes snabbare och planterades långsammare, konstaterade Statistikcentralen.

Finska avverkningsföretag förvandlar sina träd till pappersmassa och papper och säljer dem för att brännas för energi, vilket ofta kontroversiellt annonseras som klimatvänligt och förnybart.

Målet kommer att uppnås utan att förlita sig på internationella koldioxidkompensationer, där ett land betalar ett annat för att minska utsläppen å dess vägnar.

Share:

Leave A Comment