Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Een enorme hongersnood broeit in de Hoorn van Afrika

De ogen van de hele wereld zijn gericht op de Russische invasie van Oekraïne. Tegelijkertijd broeit er een enorme hongersnood in de Hoorn van Afrika.

Mensen in de Hoorn van Afrika hebben voedsel, water, geld en alles wat hen helpt te overleven nodig.

Miljoenen mensen die in de Hoorn van Afrika wonen, ervaren momenteel een extreme droogte die wordt beschreven als de ergste in het gebied in 40 jaar. Er is al een jaar geen regen meer geweest.Er is zelfs geen druppel uit de lucht komen vallen.

De droogte heeft ertoe geleid dat de oogsten mislukken, waardoor er geen voedsel meer te eten is.Zowel mensen als dieren zijn hierdoor gestorven.

Het graan zit vast in Oekraïense havens

Huidige schattingen tonen aan dat 690 miljoen mensen over de hele wereld geen voedsel voor de dag hebben.In de Hoorn van Afrika lopen 13 miljoen mensen het risico op acute voedseltekorten.Tegelijkertijd wordt hun situatie overschaduwd door de oorlog in Oekraïne.

De bevolking van de Hoorn van Afrika wordt momenteel op verschillende manieren getroffen door de oorlog in Oekraïne.Het hulpgeld van de wereld is onder meer weggesluisd naar Oekraïne, waar de nood hoog is.

Een ander ding dat in het spel komt, is dat de helft van alle tarwe die het VN-voedselprogramma gewoonlijk gebruikt, afkomstig is uit Oekraïne. Oekraïne is een ongelooflijk belangrijk land voor de export van graan en dus in staat om miljoenen mensen in Afrika te verzadigen.Nu is al dit voedsel geblokkeerd.Het is gelegen in oekraïense havens.Naar schatting zit er momenteel 4,5 miljoen ton graan in verschillende containers in Oekraïense havens.Het voedsel kan niet worden verscheept omdat Rusland al deze havens blokkeert.

De westerse wereld draagt een grote verantwoordelijkheid

Het is niet mogelijk om een individuele natuurlijke gebeurtenis te koppelen aan klimaatverandering.Maar onderzoekers hebben kunnen zien dat extreme droogtes, zoals we die nu in de Hoorn van Afrika zien, vaker voorkomen en veel erger worden door het warmere klimaat.

Met name als het gaat om klimaatverandering weten we dat wij in rijke landen in de westerse wereld verantwoordelijk zijn voor de grote uitstoot die hiertoe heeft geleid.Het is niet de vrouw die je in Afrika hebt gesproken die dat heeft gedaan.Zonder dat zijn wij en onze emissies het die deze situatie hebben verergerd.Het is niet de enige verklaring voor de droogte in Afrika, maar wel een belangrijke verklaring.

Welke hoop is er voor mensen als Hawo?

De hoop op korte termijn is dat er nu hulp moet komen.De wereld moet opkijken van alle verschrikkingen van Oekraïne en zien wat er gebeurt in een heel ander deel van de wereld – Afrika.Zorg ervoor dat deze hulp binnenkomt en dat het haast heeft.

Wees de eerste om reactie te geven

Leave a Reply

%d bloggers like this: