Press "Enter" to skip to content

Vi ser måske på de forkerte klimaændringsdata … og det kunne være værre, end vi troede

Seks gange siden 1990 har Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) udgivet store klimavurderingsrapporter. Den seneste var sidste år. Resultaterne viser utvetydigt, at menneskelig indflydelse fører til global opvarmning og klimaforandringer, og det kan snart være ustoppeligt.

Men har vi kigget på de forkerte data?

Meget af arbejdet i de mere end 14.000 videnskabelige artikler, der kom ind i IPCC-rapporten fra 2021, er baseret på at sammenligne klimadata indsamlet siden den industrielle revolution med klimadata fra Jordens gamle fortid. Vi kan tegne et billede af klimaforandringerne og deres effekter gennem geologisk historie ved at analysere iskerneprøver, klipper og fossile optegnelser for at måle ting fra atmosfærisk metan og CO2 til kraftige fald i biodiversiteten.

Men ser vi på de rigtige perioder af Jordens historie til vores sammenligning?

Det mener et internationalt forskerhold, at det har vi ikke. Forskernes papir, offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),” hævder, at vi fejlagtigt har sammenlignet nutidens klima med historiske episoder kaldet “drivhusfaser”. Og modelleringen ville være mere præcis, hvis vi sammenlignede moderne klimadata med data fra tidligere “ishus”-perioder i Jordens historie.

Forskernes resultater tyder på, at menneskeskabte klimaforandringer vil blive værre og endnu hurtigere, end vi troede.

Udtrykket ishus refererer til perioder i Jordens historie, hvor planeten har store isreserver – som vi i dag gør med de arktiske og antarktiske iskapper.

En væsentlig effekt af den globale opvarmning er reduktionen af opløst ilt i havene – marine anoxi – hvilket fører til massedødsfald af undervandsliv og marine døde zoner. Når iskapper og gletsjere smelter, frigiver de ferskvand på havoverfladen, hvilket forhindrer cirkulation og lukker iltforsyningen til dybere vand.

I stedet for at se på drivhusperioder så holdet på en begivenhed for 304 millioner år siden – i en isdækket verden meget som i dag – kendt som Kasimovian-Gzhelian Boundary (KGB). Inden for omkring 300.000 år blev atmosfærens CO2-niveauer fordoblet, havene blev iltfrie, og biodiversiteten styrtdykkede på land og i havene.

Forskere har en teori om, at det massive kulstofudslip kan have været udløst af vulkanudbrud, der rev gennem kulstofsenge i carboniferous-perioden. Udbruddene ville have startet brande, og opvarmningen kan have smeltet permafrosten, hvilket førte til frigivelse af mere organisk kulstof.

Ved hjælp af kulstofisotoper og sporstoffer fra sten og plantefossiler anslår forskerne, at omkring 9.000 gigaton kulstof blev frigivet i atmosfæren lige før KGB. Stigningen fordoblede atmosfærisk CO2 fra ca. 350 ppm, svarende til niveauerne lige før industrialiseringen, til omkring 700 ppm.

Holdet analyserede også klipper i det nuværende Kina for at udlede oceaniske iltniveauer for 304 millioner år siden. Mangel på ilt kan ses i øgede uranisotoper i klipper på havbunden. Holdet anslår, at omkring 23% af verdens oceaner blev iltfrie døde zoner efter KGB, hvilket matcher de fossile optegnelser, der viser masseudryddelser på land og i havet omkring tid.

Den nye forskning ignorerer ikke de årtiers arbejde, der allerede har slået alarm om menneskeskabte klimaændringer, men det styrker det.

Modellering er ikke en perfekt videnskab, der spytter et præcist, ufejlbarligt svar ud. At forstå det uendeligt komplekse system, der historisk set er Jordens klima, og derefter forudsige fremtiden er udmattende. Modeller skal udvikles og styrkes af mængden og relevansen af de data, vi lægger ind.

Men tendenserne er klare. Klimaet ændrer sig, og planeten opvarmes på grund af menneskelig aktivitet. Om noget er den nye forskning en advarsel, der understreger denne pointe. Sammenligning med andre ishusperioder kan give et bedre billede af, hvor vores egen isdækkede verden er på vej hen.

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: