Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Bara en av 50 flygindustrins klimatmål riktar sig mot mig

Miljökampanjer säger att den internationella flygindustrin har misslyckats med att uppfylla alla utom ett av sina 50 klimatmål under de senaste två decennierna.

En rapport beställd av klimatvälgörenhetsorganisationen Possible utvärderade alla mål som branschen satt upp sedan 2000 och fann att nästan alla hade missats, reviderats eller tyst ignorerats. Välgörenhetsorganisationen säger att resultaten undergräver en regerings plan att låta flygbolagen minska sina utsläpp genom självreglering.

Flygresor stod för 2,1 % av de mänskligt producerade koldioxidutsläppen 2019, motsvarande cirka 915 miljoner ton, enligt Air Transport Action Group. Det uppskattas att 15 % av människorna tar 70 % av alla flyg, säger Possible.

Luftmålsrapporten skrevs av forskare från hållbarhetsbyrån Green Gumption, som undersökte klimatmål som började och slutade mellan 2000 och 2021 och bedömde framstegen mot några långsiktiga mål.

De fann att otydliga definitioner, ogenomskinlig övervakning och inkonsekvent rapportering gjorde många mål utmanande att bedöma, med många också plötsligt ändrade, ersatte eller tappade under studieperioden. Dessutom, även om målen hade uppnåtts, sa forskarna, var många otillräckligt ambitiösa för att minska flygets klimatpåverkan.

2007 satte Virgin Atlantic upp ett mål om en 30% minskning av CO2 per intäkt tonkilometer (CO2/RTK) till 2020, vilket företaget senare beskrev som ”ett stort mål och vi håller fast vid det”, enligt rapporten. I en hållbarhetsrapport 2014, med en minskning av CO2/RTK på endast 8 % från baslinjen, erkände flygbolaget.

Men när Virgins årsrapport för 2020 publicerades nämnde den inte längre målet för 2020. Året därpå tillkännagav ett pressmeddelande från företaget ett nytt mål på 15 % bruttominskning av CO2/RTK till 2026.

Forskarna drar slutsatsen att klimatmålsättningen i själva verket är en rökridå för business as usual. Sådana mål ”tycks huvudsakligen fungera som en taktik för att ge ett intryck av framsteg och åtgärder för att ta itu med flygets miljöpåverkan till allmänheten och beslutsfattare, för att förhindra eventuella politiska hinder för pågående tillväxt i branschen”, står det i rapporten.

Var den första att kommentera

Leave a Reply

%d bloggers like this: